Ostrov Pag

Ostrov Pag, Chorvatsko, do skupiny Kvarnerských ostrovů , severovýchodně nad ním je pohoří Velebit. Pag, s rozlohou 284,56 km2, patří k větším Jadranským ostrovům, má různorodý reliéf terénu a krajiny a velkou členitost pobřeží.

Ostrov Pag oplývá téměř po celém svém pobřeží překrásnými plážemi, mysy, skrytými zátokami, strohým šedým kamením nejneobvyklejších tvarů, a někde je též porostlý středomořskými keři a klidnými borovými lesy.

Pag  Paska cipka - Lace from Pag

Pag oplývá četnými prameny pitné vody a vřídly v moři. Na Pagu jsou tři jezera: Veliko a Malo blato, a také Kolanjsko blato, kde se nachází ornitologické rezervace ptáků. Ostrov je plný různých aromatických bylin, trav a smilu, které mají velký vliv na kvalitu proslulého Pažského sýra.

Celý ostrov je protkán překrásnými kamennými zídkami (suhozidi), které působí kouzlem starých časů. Na severu ostrova můžete vidět překrásné stoleté olivovníky.

Pag

Obyvatelé ostrova se věnují dobytkářství, pěstování oliv, zemědělství a rybářství. Na Pagu se po staletí vyráběla sůl, která obyvatelům po celá léta přinášela bohatství, ale také problémy a války.

Dnes je turizmus nejdůležitějším hospodářským odvětvím na ostrově. Atraktivními tradičními hodnotami ostrova Pagu je kroj a bohaté folklorní dědictví.